Krušnohorská padesátka (04.05.2024)

  • Propozice
  • Registrace
  • Seznam přihlášených

Živé Sokolovsko z.s. a obec Krajková Vás srdečně zvou na 8. ročník Krušnohorské padesátky.
Závod pro běžce, canicrossaře, pěší a dogtrekaře. Trasy cca 25+ a 50+km.
Závod je koncipován především jako dogtrek (tj. nezveřejňování tras před závodem, mapu s trasou závodu a slovní popis trati dostane závodník při prezentaci nebo meetingu, trasa nebude značená, výbava a občerstvení je v režii závodníka).
Závod je otevřen i pro běžce a pěší za stejných podmínek.

Termín: sobota 04.05.2024

Starty: volné starty od 6:00 do 10:00 hod

Místo konání: Krajková
Možnost příjezdu v pátek, stanování a WC v místě startu

Přihlášky a startovné:
- při platbě předem do 08.02.2024 400,- Kč
- při platbě předem do 15.04.2024 500,- Kč
- později a na místě v den konání 600,- Kč
Po odeslání registrace Vám přijde email s platebními údaji

Trička: možnost objednání funkčního trička s logem závodu - https://eshop.zivesokolovsko.com/

Prezentace (+ kontrola očk. průkazů):
pátek 3. 5. 2024 19:00 - 20:00
sobota 5. 5. 2024 6:00 - 8:00

Meeting (nepovinný):
3. 5. 2024 ve 20:30 - základní informace o trase, volná diskuze

Zázemí, ubytování a parkování:
Plánek zázemí:

Pro závodníky v cíli nápoj a polévka.
Možnost zakoupení občerstvení na místě.
Ubytování ve vlastních stanech, pod širákem na louce, popř. v autech.
Parkování v okolí zázemí, popř. místa určená pořadatelem. Mapky s místy k parkování budou před akcí zveřejněny a označeny na místě.

Závody (kategorie):
- 25 km Dogtrek /Canicross muži a ženy
- 50 km Dogtrek /Canicross muži a ženy

- 25 km Pěší/Běh muži a ženy
- 50 km Pěší/Běh muži a ženy

UPOZORNĚNÍ: pro otevření kategorie je povinný počet min. 5 účastníků, v případě menšího počtů bude kategorie sloučená - "bez rozdílu pohlaví - tzv. MIX" popř. přidělena k nejbližší kategorii.

Trasa:
Převážně lesní zpevněné cesty, louky, průchody městy a obcemi, silnice. Trasy povedou převážně po turisticky značených cestách. Trasy budou závodníkům zveřejněny při registraci či meetingu. Na trati budou kontrolní body. Trasa nebude značena, pouze v nepřehledných místech. Závodník dostane mapu trasy a její slovní popis při startu.

Ve startovném: WC, měřený čas (časomíra sokotime.cz), button na památku, pamětní medaile pro každého, mapa trasy, diplom ke stažení na webu. Drobné občerstvení na kontrolních bodech (pořadatel neručí za jeho vyčerpání závodníky, či kolemjdoucícmi - vodu pro sebe, popř. pro psa je povinnen závodník mít s sebou).
Pro vítěze - medaile, diplom, ceny dle možností sponzorů.

Vyhlášení výsledků:
Vyhlášení proběhne v momentě, kdy budou všichni závodníci dané kategorie v cíli, neurčí-li pořadatel na místě jinak. Ceny musí být převzaty osobně, jinak zaniká nárok na cenu (nerozhodne-li pořadatel jinak). 

Pořadatel si nechává právo upravovat časy vyhlášení, dle dokončení jednotlivých kategorií závodníky.

Odvoz z trati:
Pořadatel nezajišťuje odvoz z trati, pouze v závažných případech na základě domluvy. Pouze na přístupných místech.

Výbava:
Povinná – očkovací průkaz psa, vodící postroje pro psa, pytlíky na psí exkrementy
Doporučená - lékárnička, čelovka, botičky pro psa, strava, voda a miska pro psa, strava a voda pro člověka, bivakovací potřeby, mobilní telefon, pláštěnka

Pravidla:
- Při prezentaci bude kontrolován očkovací průkaz psa (i u psů , kteří se neúčastní akce)
- Při prezentaci podepisují všichni účastníci (za osoby mladších 18 let jejich zákonní zástupci) prohlášení, že se závodu účastní na vlastní zodpovědnost, dle svých zdravotních, fyzických a psychických možností. Nesou odpovědnost za škody jimi, nebo jejich psy způsobené a za svůj majetek. Dávají souhlas pořadateli s pořizováním fotografií, video a audio záznamů k účelům pořadatele a k využití dle rozhodnutí pořadatele nebo osoby určené pořadatelem.
- Psi musí být po celou dobu závodu připoutání ke svému dvounožci.
- Každý, kdo závod nedokončí projitím cíle, je povinen tuto informaci neprodleně oznámit pořadateli (i v případě, že nezůstáváte na vyhlášení, pokud bydlíte v blízkosti závodu a rozhodnete se odjet apod., pořadatel si vyhrazuje právo vždy vědět, zda jste právě na trati nebo již nejste účastníkem závodu a to hlavně z důvodu bezpečnosti).
- Pořadatel nebude v průběhu závodu radit po telefonu trasu. Samozřejmě výjimkou budou situace ohrožující zdraví a výjimečné situace.
- V případě účastníka mladšího 15 let bude start povolen pouze s doprovodem, ve věku 15-18 let je třeba předložit písemný souhlas zákonného zástupce k přihlášce.
- Je povoleno a doporučeno doplňovat zásoby vody a jídla.
- Kontroly na trati budeme oznamovat na informačním meetingu.
- Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví – Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
- Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi starší jednoho roku
- Prosíme o dodržování pořádku v zázemí, obcích i na trati. Každý je povinen si po svém čtyřnožci i po sobě uklidit.
- V zázemí i po celou dobu závodu je povinno mít psa na vodítku či vodící šňůře (za porušení tohoto pravidla může hrozit diskvalifikace.
- Pořadatel má právo diskvalifikovat závodníka, pokud poruší pravidla, chová se nevhodně ke svému či cizímu psovi či ostatním závodníkům či pořadatelům, chová se nevhodně na trase.
Pořadatel má právo upravovat v případě potřeby nebo nenadále situace propozice či podmínky diskvalifikace. Očekáváme od všech závodníků ohleduplné chování k přírodě, mezi sebou navzájem a dodržování fair play.

Pořadatel:
Živé Sokolovsko z.s. IČO 05255236 E-mail: zivesokolovsko@gmail.com
Iveta Müllerová tel.: +420 724 965 650

V případě dotazů k akci využívejte prosím především e-mail, komentáře u příspěvků na FB nemusíme vždy postřehnout. Děkujeme za pochopení a těšíme se na startu.