Adventní běh (28.11.2021)

Share on facebook
Sdílet
  • Propozice
  • Přihláška
  • Seznam přihlášených
Živé Sokolovsko z.s. a MDK Sokolov Vás zvou na 6. ročník Adventního běhu v Sokolově.
 
Trasa cca 6 km bude připravená pro běžce, běžce se psy, pěší i dogtrekaře.
 
Start: Retro coffee & bar
Chebská 2168, 35601 Sokolov
 
Kdy: v neděli 28.11.2021
prezentace od 12:00 hod., starty od 13:00
 
Závody:
běh muži x ženy
canicross muži x ženy
pěší muži x ženy
dogtrek muži x ženy
 
Registrace: na www.zivesokolovsko.com 
 
Startovné: 200,- při platbě předem, 300,- při platbě na místě
Pokyny pro platbu startovného Vám přijdou e-mailem po odeslání přihlášky (uhrazené startovné bude označeno v seznamu přihlášených závodníků). V případě neuskutečnění akce z důvodu vládních nařízení bude uhrazené startovné vráceno zpět na účet odesílatele.
 
Ve startovném: WC, měřený čas a online výsledky (časomíra sokotime.cz), drobné občerstvení (voda, kola, čaj, ovoce), button na památku, perníková medaile pro každého, diplom ke stažení.

Pro vítěze - medaile, diplom, ceny dle možností sponzorů.

Každý závodník běží na vlastní odpovědnost, dle svých zdravotních, fyzických a psychických možností.

Podpisem při registraci dává souhlas Živému Sokolovsku se zveřejněním osobních údajů a fotografií (výsledky, medializace, FB a web Živého Sokolovska).

Psi na akci budou po celou dobu na vodítku, nebude-li mít majitel psa s pořadateli dohodnuto jinak.
 
Těšíme se na Vás!
 
Dotazy na zivesokolovsko@gmail.com nebo 724965650 - Iveta


  • Na tento e-mail Vám přijde potvrzovací zpráva s variabilním symbolem pro platbu startovného.
  • Nepovinná položka
  • Cena: 200,00 Kč
  • 0,00 Kč
  • Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Závodníkovi bude při prezentaci zapůjčeno měřící zařízení – čip. Za neodevzdaný čip se platí 500,- Kč. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek (startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Nevyzvednuté věcné ceny a finanční odměny pro nejlepší nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat. Šatny a další místa pro potřeby závodníků nejsou hlídanými prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího oznámení. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. Zaregistrováním na akci závodník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů a e-mailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích (v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi). Dále souhlasí, aby ve spojení s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu.


Změny / opravu údajů nám napište na zivesokolovsko@gmail.com