Stříbrný lišák (14.10.2023)

  • Propozice
  • Plakát
  • Registrace
  • Seznam přihlášených
Živé Sokolovsko z.s. a obec Stříbrná Vás srdečné zvou na 2. ročník extrémního závodu jednotlivců a tříčlenných týmů.
 
Čekají tě extrémní výběhy a seběhy sjezdovky Lišák na Stříbrné, o délce 550m s převýšením 160 m, tenhle exklusivní zážitek si můžeš vychutnat sám, nebo se svým týmem, či psím parťákem, délka prožitku 3 nebo 12 hodin.
 
Datum závodu:  sobota 14.10.2023
Místo: sjezdovka Lišák, Stříbrná
Prezentace: od 07:00 hod.
Start: 08:00 hod. / 12:00 hod.
Cílem závodů je v rozmezí 3 nebo 12 hodin vyběhnout a seběhnout svah co nejvíce krát, v týmu běží vždy jeden z družstva a po seběhu předá "štafetu" dalšímu z týmu.
 
3 hodinový zážitek (start ve 12:00):
Kategorie /startovné
Se psem:
jednotlivec / 600,-
tým (3 závodníci, 3 psi) / 1000,-
Bez psa:
jednotlivec / 600,-
tým / 1000,-
 
12 hodinový zážitek (start v 8:00):
Kategorie /startovné
Se psem:
tým (3 závodníci, až 6 psů) / 1500,-
Bez psa:
jednotlivec / 900,-
tým / 1500,-
 
Ve startovném:
startovní balíček, měřený čas profesionální časomírou sokotime.cz, zapůjčení měřícího zařízení, WC, šatna, občerstvení (voda, cola, ovoce, teplá polévka) po celou dobu závodu), vyhřívané stany, online diplom ke stažení, účastnická medaile, zajištění záchranářské i veterinární péče v případě potřeby v cíli ( úhrada případné vet. péče je na majiteli psa).
Ceny pro vítěze: pro první tři vítěze v každé kategorii medaile, diplom, věcné ceny dle možností sponzorů.
 
Registrace na
www.zivesokolovsko.com 
 
Pravidla:
- závodníci vybíhají a sbíhají sjezdovku vždy od čtecího zařízení časomíry k dalšímu čtecímu zařízení, čip mají umístěný dle pokynů pořadatele tak, aby byl jejich průběh vždy zaznamenán.
- závodník dle svého uvážení odpočívá tak, aby závod dokončil ve fyzické i psychické pohodě.
- hole jsou povoleny
- start je společný a na poslední výběh kopce je závodník vypuštěn max. 1 minutu před koncem časového rozmezí, o vítězi rozhoduje čas doběhu do cíle posledního seběhu.
- závodní tratí se rozumí celý svah kopce, závodníci jej však zdolávají tak, aby případně nekřížili a nepřekáželi ostatním závodníkům (nepsané pravidlo: nahoru vlevo, dolů vpravo)
- pro kategorie se psem: Pes musí být po celou dobu na vodítku (ideálně amortizačním), spojen s vodičem a na kšírách nebo v postroji (není možné mít psa připnutého na obojku). Odpovědnost za chování, škodu způsobenou psem, zdravotní stav psa i závodníka odpovídá závodník sám. Závodu se smí účastnit pes, který je klinicky zdráv, očkován a starší 1 roku.
- v týmové tříhodinové variantě se smí účastnit tři závodníci a tři psi, ve 12 hodinové variantě 3 závodníci a až 6 psů, kteří mohou být libovolně střídáni, na trati však smí být s jedním závodníkem vždy jen jeden pes.
- zdraví a bezpečí psů je vždy na prvním místě.
- start jednotlivce se psem na 12 hodinové variantě není možný (s ohledem na zdraví, fyzické a psychické zatížení psa)
 
GDPR: závodník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů pořadatelem, s pořizováním fotografií, audio a video záznamů a jejich využití a zveřejnění dle uvážení pořadatele. Uhrazením startovného potvrzuje souhlas.
 
Těšíme se na Vás
Živé Sokolovsko

  • Jednotlivci
  • Týmy

Změny / opravu údajů nám napište na zivesokolovsko@gmail.com